Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 23 listopada 2016 r. po ciężkiej chorobie zmarł w Stanach Zjednoczonych

ś. p. dr inż. Andrzej Lewandowski

wieloletni pracownik Instytutu Automatyki i Informatyki Stosowanej WEiTI PW, z-ca Dyrektora ds. Dydaktycznych IAiIS, pracownik IIASA i uczelni amerykańskich, członek licznych rad naukowych instytutów badawczych.

dyrekcja i pracownicy Instytutu Automatyki i Informatyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej

Adres Instytutu
Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej
ul. Nowowiejska 15/19
00-665 Warszawa
Sekretariat Instytutu, pok. 521
tel.: 22 825 09 95, 234 73 97
faks: 22 825 37 19
e-mail: sekretariat@ia.pw.edu.pl
Sekretariat Dydaktyczny, pok. 22
tel.: 22 234 77 50
faks: 22 825 37 19
e-mail: T.Traczyk@ia.pw.edu.pl, A.Trojanowska@ia.pw.edu.pl
Instytut bierze udzial w programie rozwojowym Politechniki Warszawskiej
Instytut jest współwykonawcą projektu CREDO – Cyfrowe repozytorium dokumentów w ramach programu NCBiR DEMONSTRATOR+
 
Wersja do druku  Wersja do druku
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!