Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Adres Instytutu
Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej
ul. Nowowiejska 15/19
00-665 Warszawa
Sekretariat Instytutu, pok. 521
tel.: 22 825 09 95, 22 234 73 97
faks: 22 825 37 19
e-mail: sekretariat@ia.pw.edu.pl
Sekretariat Dydaktyczny, pok. 518
tel.: 22 234 77 50
faks: 22 825 37 19
przyjęcia studentów 11-13
e-mail: T.Traczyk@ia.pw.edu.pl, A.Trojanowska@ia.pw.edu.pl

Zaprojektuj najlepszy kierunek Informatyka

W piątek, 11 maja między 15:30 a 19:00 odbędą się warsztaty studentów i absolwentów kierunku Informatyka. Celem warsztatów jest wspólna identyfikacja problemów i potrzeb związanych z kształceniem. Przy pizzy i napojach będziemy generować i dyskutować pomysły, a najlepsze z nich zostaną wkrótce wdrożone!

Zaprojektuj najlepszy kierunek Informatyka

Kierunek Informatyka realizowany na WEiTI jest nieustannie oceniany jako najlepszy w Polsce.

Jednak my chcemy być jeszcze lepsi i dlatego uruchomiliśmy prace, które mają istotnie udoskonalić materiał i formę zajęć. Zdajemy sobie sprawę z rozwoju dziedziny i ze zmian społeczno-gospodarczych, patrzymy jak uczy się informatyki na najlepszych uczelniach na świecie, ale w pracach nad nowym programem studiów chcemy, przede wszystkim, uwzględnić głos studentów!

Dlatego organizujemy warsztaty, których celem jest wspólna identyfikacja problemów i potrzeb związanych z kształceniem na kierunku Informatyka. Przy pizzy i napojach, w swobodnej atmosferze, będziemy generować i omawiać pomysły, a najlepsze z nich zostaną wkrótce wdrożone!

Jeśli jesteś studentem lub doktorantem kierunku albo jego absolwentem i nie jest Ci obojętny sposób kształcenia na Informatyce:

  1. Zarejestruj się
  2. Przyjdź na warsztaty 11 maja (piątek) 15:30 – 19:00 i podziel się pomysłami

Warsztaty są prowadzone w ramach projektu „NERW PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca” współfinansowanego jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego