Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Adres Instytutu
Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej
ul. Nowowiejska 15/19
00-665 Warszawa
Sekretariat Instytutu, pok. 521
tel.: 22 825 09 95, 22 234 73 97
faks: 22 825 37 19
e-mail: sekretariat@ia.pw.edu.pl
Sekretariat Dydaktyczny, pok. 518
tel.: 22 234 77 50
faks: 22 825 37 19
przyjęcia studentów 11-13
e-mail: T.Traczyk@ia.pw.edu.pl, A.Trojanowska@ia.pw.edu.pl