Pracownicy IAiIS

Format danych:
Imię Nazwisko, tytuł, nr pokoju, nr telefonu (wew.)
Stanowisko
Opiekun naukowy (dotyczy doktorantów)
Nazwa Działu, Zakładu i/lub Zespołu
e-mail, strona domowa
Numery czterocyfrowe są numerami wewnętrznymi PW. W przypadku łączenia się spoza Politechniki Warszawskiej należy go poprzedzić numerem centrali PW: 22 234.
Bartosz Kozłowski, dr inż., ??, 7297
Adiunkt
Zakład Badań Operacyjnych i Systemowych
Zespół Optymalizacji i Wspomagania Decyzji
B.Kozlowski@elka.pw.edu.pl
Konsultacje: środy 10:00-11:00, lub po uzgodnieniu terminu pocztą elektroniczną


Instytut bierze udzial w programie rozwojowym Politechniki Warszawskiej
Instytut jest współwykonawcą projektu CREDO – Cyfrowe repozytorium dokumentów w ramach programu NCBiR DEMONSTRATOR+
 
Wersja do druku  Wersja do druku
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!