Pracownicy IAiIS

Format danych:
Imię Nazwisko, tytuł, nr pokoju, nr telefonu (wew.)
Stanowisko
Opiekun naukowy (dotyczy doktorantów)
Nazwa Działu, Zakładu i/lub Zespołu
e-mail, strona domowa
Numery czterocyfrowe są numerami wewnętrznymi PW. W przypadku łączenia się spoza Politechniki Warszawskiej należy go poprzedzić numerem centrali PW: 22 234.
Antoni Tomasz Wysocki
Doktorant
Opiekun naukowy: Maciej Ławryńczuk
Zakład Automatyki i Inżynierii Oprogramowania
Zespół Technik Sterowania
A.T.Wysocki@stud.elka.pw.edu.pl