Pracownicy IAiIS

Format danych:
Imię Nazwisko, tytuł, nr pokoju, nr telefonu (wew.)
Stanowisko
Opiekun naukowy (dotyczy doktorantów)
Nazwa Działu, Zakładu i/lub Zespołu
e-mail, strona domowa
Numery czterocyfrowe są numerami wewnętrznymi PW. W przypadku łączenia się spoza Politechniki Warszawskiej należy go poprzedzić numerem centrali PW: 22 234.
Eugeniusz Toczyłowski, prof. dr hab., 516, 7950
Profesor zwyczajny
Zakład Badań Operacyjnych i Systemowych
Zespół Badań Operacyjnych i Systemów Zarządzania
E.Toczylowski@ia.pw.edu.pl