Pracownicy IAiIS

Format danych:
Imię Nazwisko, tytuł, nr pokoju, nr telefonu (wew.)
Stanowisko
Opiekun naukowy (dotyczy doktorantów)
Nazwa Działu, Zakładu i/lub Zespołu
e-mail, strona domowa
Numery czterocyfrowe są numerami wewnętrznymi PW. W przypadku łączenia się spoza Politechniki Warszawskiej należy go poprzedzić numerem centrali PW: 22 234.
Sebastianł Plamowski, dr inż., 567, 7673
Adiunkt
Zakład Automatyki i Inżynierii Oprogramowania
Zespół Technik Sterowania
S.Plamowski@ia.pw.edu.pl
Konsultacje: środy 14:00-15:00