Pracownicy IAiIS

Format danych:
Imię Nazwisko, tytuł, nr pokoju, nr telefonu (wew.)
Stanowisko
Opiekun naukowy (dotyczy doktorantów)
Nazwa Działu, Zakładu i/lub Zespołu
e-mail, strona domowa
Numery czterocyfrowe są numerami wewnętrznymi PW. W przypadku łączenia się spoza Politechniki Warszawskiej należy go poprzedzić numerem centrali PW: 22 234.
Piotr Tatjewski, prof. dr hab., 524, 7397
Profesor zwyczajny
Zakład Automatyki i Inżynierii Oprogramowania
Zespół Technik Sterowania
P.Tatjewski@ia.pw.edu.pl, http://repo.bg.pw.edu.pl/index.php/pl/r#/info/author/WEITI-16b4e86b-b010-4671-99a4-66a65c451d30/Piotr%2BTatjewski?tab=&r=author&lang=pl
Konsultacje: poniedziałki 12:00-13:00, czwartki 12:00-13:00