Pracownicy IAiIS

Pracownicy emerytowani

Format danych:
Imię Nazwisko, tytuł, nr pokoju, nr telefonu (wew.)
Stanowisko
Opiekun naukowy (dotyczy doktorantów)
Nazwa Działu, Zakładu i/lub Zespołu
e-mail, strona domowa
Numery czterocyfrowe są numerami wewnętrznymi PW. W przypadku łączenia się spoza Politechniki Warszawskiej należy go poprzedzić numerem centrali PW: 22 234.
Teresa Bortkiewicz, mgr.
Główny specjalista kierujący działem


Maria Jolanta Cieślewicz
Emerytowany Bibliotekarz


Władysław Findeisen, prof. dr inż.
Emerytowany pracownik naukowo-dydaktyczny


Elżbieta Glowacka
Emerytowany Główny Specjalista


Maria Graszka
Emerytowany Starszy referent ds. administracyjnych


Olszewska Irena
Emerytowana ksiegowa


Osowska Jadwiga
Emerytowana ksiegowa


Urszula Kręglewska, mgr inż.Radosław Ładziński, prof. dr inż.
Emerytowany pracownik naukowo-dydaktyczny


Bohdan Murzynowski
Emerytowany Starszy mistrz


Jerzy Paczyński, doc. dr inż.
Emerytowany pracownik naukowo-dydaktyczny


Jolanta Podobas
Emerytowany Starszy referent ds. administracyjnych


Jerzy Pułaczewski, doc. dr inż.
Emerytowany pracownik naukowo-dydaktyczny


Krystyna Szacka, dr inż.
Emerytowany pracownik naukowo-dydaktyczny


Ryszard Tchórz
Emerytowany Starszy mistrz


Wiesław Traczyk, prof. dr hab.
Emerytowany pracownik naukowo-dydaktyczny


Andrzej Wierzbicki, prof. dr hab.
Emerytowany pracownik naukowo-dydaktyczny


Adam Woźniak, doc. dr inż.
Docent


Kornel Wydro, dr inż.
Emerytowany pracownik naukowo-dydaktycznyInstytut bierze udzial w programie rozwojowym Politechniki Warszawskiej
Instytut jest współwykonawcą projektu CREDO – Cyfrowe repozytorium dokumentów w ramach programu NCBiR DEMONSTRATOR+
 
Wersja do druku  Wersja do druku
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!