Pracownicy IAiIS

Nauczyciele i pracownicy naukowo-badawczy

Format danych:
Imię Nazwisko, tytuł, nr pokoju, nr telefonu (wew.)
Stanowisko
Opiekun naukowy (dotyczy doktorantów)
Nazwa Działu, Zakładu i/lub Zespołu
e-mail, strona domowa
Numery czterocyfrowe są numerami wewnętrznymi PW. W przypadku łączenia się spoza Politechniki Warszawskiej należy go poprzedzić numerem centrali PW: 22 234.
Piotr Przemysław Arabas, dr inż., 573, 7126
Adiunkt
Zakład Sterowania Systemów
Zespół Złożonych Systemów
P.Arabas@elka.pw.edu.pl
Konsultacje: wtorki 11:00-12:00

Patryk Józef Chaber, mgr inż., CS402
Asystent
Zakład Automatyki i Inżynierii Oprogramowania
Zespół Technik Sterowania
p.chaber@ia.pw.edu.pl


Paweł Domański, dr inż., 570, 7665
Adiunkt
Zakład Automatyki i Inżynierii Oprogramowania
Zespół Technik Sterowania
P.Domanski@ia.pw.edu.pl
Konsultacje: poniedziałki 12:00-13:00

Janusz Granat, dr inż., 560a, 6191
Adiunkt
Zakład Badań Operacyjnych i Systemowych
Zespół Optymalizacji i Wspomagania Decyzji
J.Granat@ia.pw.edu.pl, http://www.ia.pw.edu.pl/~janusz
Konsultacje: środy 16:15-18:00

Jerzy Gustowski, mgr inż., 525, 7699
Starszy wykładowca
Zakład Automatyki i Inżynierii Oprogramowania
Zespół Technik Sterowania
J.Gustowski@ia.pw.edu.pl
Konsultacje: czwartki 18:00-19:00

Mariusz Kaleta, dr inż., 561, 7123
Adiunkt
Zakład Badań Operacyjnych i Systemowych
Zespół Badań Operacyjnych i Systemów Zarządzania
M.Kaleta@elka.pw.edu.pl
Konsultacje: poniedzialek 9:15-10:00,

Mariusz Kamola, dr inż., 573, 7126
Adiunkt
Zakład Sterowania Systemów
Zespół Złożonych Systemów
M.Kamola@ia.pw.edu.pl, http://www.ia.pw.edu.pl/~mkamola
Konsultacje: wtorki 17:30-19:00

Andrzej Karbowski, dr hab. inż., 572, 7632
Adiunkt
Zakład Sterowania Systemów
Zespół Złożonych Systemów
A.Karbowski@ia.pw.edu.pl, http://www.ia.pw.edu.pl/~karbowsk
Konsultacje: wtorki 18:15-20:00

Michał Piotr Karpowicz, dr inż., 573a, 7860
Adiunkt
Zakład Sterowania Systemów
Zespół Złożonych Systemów
M.Karpowicz@elka.pw.edu.pl


Włodzimierz Kasprzak, prof. dr hab., 565, 7866
Profesor PW
Zakład Sterowania Systemów
Zespół Programowania Robotów i Systemów Rozpoznających
W.Kasprzak@ia.pw.edu.pl, http://www.ia.pw.edu.pl/~wkasprza
Konsultacje: środy 14:00-16:00

Tomasz Michał Kornuta, dr inż., 566, 7649
Adiunkt
Zakład Sterowania Systemów
Zespół Programowania Robotów i Systemów Rozpoznających
T.Kornuta@elka.pw.edu.pl, http://home.elka.pw.edu.pl/~tkornuta
Konsultacje: środy 12:00-14:00

Adam Andrzej Kozakiewicz, dr inż., 573A, 7860
Adiunkt
Zakład Sterowania Systemów
Zespół Złożonych Systemów
A.Kozakiewicz@ia.pw.edu.pl
Konsultacje: czwartki 12:00-13:00

Bartosz Kozłowski, dr inż., ??, 7297
Adiunkt
Zakład Badań Operacyjnych i Systemowych
Zespół Optymalizacji i Wspomagania Decyzji
B.Kozlowski@elka.pw.edu.pl
Konsultacje: środy 10:00-11:00, lub po uzgodnieniu terminu pocztą elektroniczną

Tomasz Jordan Kruk, dr inż., 530, 7922
Adiunkt
Zakład Sterowania Systemów
Zespół Złożonych Systemów
T.Kruk@elka.pw.edu.pl, http://www.ia.pw.edu.pl/~tkruk
Konsultacje: wtorki 18:15-19:00

Adam Artur Krzemienowski, dr inż., 553, 7640
Adiunkt
Zakład Badań Operacyjnych i Systemowych
Zespół Optymalizacji i Wspomagania Decyzji
A.Krzemienowski@elka.pw.edu.pl
Konsultacje: piatki 13:15-14:00

Maciej Ławryńczuk, prof. nzw. dr hab., 563, 7124
Profesor PW
Zakład Automatyki i Inżynierii Oprogramowania
Zespół Technik Sterowania
M.Lawrynczuk@ia.pw.edu.pl, http://www.ia.pw.edu.pl/~maciek
Konsultacje: czwartki 14:15-16:00

Włodzimierz Macewicz, mgr inż., 525, 7699
Inne - techniczne
Zakład Automatyki i Inżynierii Oprogramowania
Zespół Inżynierii Oprogramowania
W.Macewicz@ia.pw.edu.pl, http://www.ia.pw.edu.pl/~wujek


Krzysztof Malinowski, prof. dr hab., 517, 7397
Profesor zwyczajny
Zakład Sterowania Systemów
Zespół Złożonych Systemów
K.Malinowski@ia.pw.edu.pl, http://www.ia.pw.edu.pl/~malinows
Konsultacje: wtorki 12:15-13:00

Piotr Marusak, dr inż., 567, 7673
Adiunkt
Zakład Automatyki i Inżynierii Oprogramowania
Zespół Technik Sterowania
P.Marusak@ia.pw.edu.pl, http://www.ia.pw.edu.pl/~pmarusak
Konsultacje: czwartki 10:15-11:00

Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz, prof. dr hab., 572A, 3650
Profesor PW
Zakład Sterowania Systemów
Zespół Złożonych Systemów
E.Niewiadomska@ia.pw.edu.pl, http://www.ia.pw.edu.pl/~ens
Konsultacje: czwartki 10:00-12:00,

Włodzimierz Ogryczak, prof. dr hab., 523, 6190
Profesor zwyczajny
Zakład Badań Operacyjnych i Systemowych
Zespół Optymalizacji i Wspomagania Decyzji
W.Ogryczak@ia.pw.edu.pl, http://www.ia.pw.edu.pl/~wogrycza
Konsultacje: wtorki 13:00-14:00

Andrzej Pacut, prof. dr hab., 522, 7733
Profesor zwyczajny
Zakład Sterowania Systemów
Zespół Biometrii i Uczenia Maszynowego
A.Pacut@ia.pw.edu.pl, http://www.ia.pw.edu.pl/~pacut
Konsultacje: wtorki od 14:00

Piotr Pałka, dr inż., 554, 7648
Adiunkt
Zakład Badań Operacyjnych i Systemowych
Zespół Badań Operacyjnych i Systemów Zarządzania
P.Palka@ia.pw.edu.pl, http://home.elka.pw.edu.pl/~ppalka/index.php
Konsultacje: wtorki 12:15-14:00

Krzysztof Pieńkosz, dr hab. inż., 560A, 7864
Adiunkt
Zakład Badań Operacyjnych i Systemowych
Zespół Badań Operacyjnych i Systemów Zarządzania
K.Pienkosz@ia.pw.edu.pl
Konsultacje: wtorki 13:00-14:00, czwartki 18:00-19:00

Sebastianł Plamowski, dr inż., 567, 7673
Adiunkt
Zakład Automatyki i Inżynierii Oprogramowania
Zespół Technik Sterowania
S.Plamowski@ia.pw.edu.pl
Konsultacje: środy 14:00-15:00

Andrzej Ratkowski, dr inż., 555, 7997
Adiunkt
Zakład Automatyki i Inżynierii Oprogramowania
Zespół Inżynierii Oprogramowania
A.Ratkowski@elka.pw.edu.pl
Konsultacje: środy 17:00-18:00

Dawid Seredyński, mgr inż.
Konstruktor
Zakład Sterowania Systemów
Zespół Programowania Robotów i Systemów Rozpoznających
dawid.seredynski@gmail.com


Tomasz Roman Śliwiński, dr inż., 561, 7862
Adiunkt
Zakład Badań Operacyjnych i Systemowych
Zespół Optymalizacji i Wspomagania Decyzji
T.Sliwinski@ia.pw.edu.pl
Konsultacje: wtorki 12:15-13:45

Jerzy Sobczyk, mgr inż., 519A, 7863
Starszy wykładowca
Zakład Badań Operacyjnych i Systemowych
Zespół Optymalizacji i Wspomagania Decyzji
J.Sobczyk@ia.pw.edu.pl, http://www.ia.pw.edu.pl/~jurek
Konsultacje: środy 10:00-11:00

Andrzej Stachurski, dr hab. inż., 553, 7640
Adiunkt
Zakład Badań Operacyjnych i Systemowych
Zespół Optymalizacji i Wspomagania Decyzji
A.Stachurski@ia.pw.edu.pl, http://www.ia.pw.edu.pl/~stachurs
Konsultacje: wtorki 14:15-16:00

Marcin Szlenk, dr inż., 555, 7997
Adiunkt
Zakład Automatyki i Inżynierii Oprogramowania
Zespół Inżynierii Oprogramowania
M.Szlenk@ia.pw.edu.pl
Konsultacje: wtorki 13:00-14:00

Wojciech Szynkiewicz, dr hab inż., 572, 7632
Adiunkt
Zakład Sterowania Systemów
Zespół Programowania Robotów i Systemów Rozpoznających
W.Szynkiewicz@ia.pw.edu.pl, http://www.ia.pw.edu.pl/~wojtek
Konsultacje: środy 12:15-14:00

Piotr Tatjewski, prof. dr hab., 524, 7397
Profesor zwyczajny
Zakład Automatyki i Inżynierii Oprogramowania
Zespół Technik Sterowania
P.Tatjewski@ia.pw.edu.pl, http://repo.bg.pw.edu.pl/index.php/pl/r#/info/author/WEITI-16b4e86b-b010-4671-99a4-66a65c451d30/Piotr%2BTatjewski?tab=&r=author&lang=pl
Konsultacje: poniedziałki 12:00-13:00, czwartki 12:00-13:00

Eugeniusz Toczyłowski, prof. dr hab., 516, 7950
Profesor zwyczajny
Zakład Badań Operacyjnych i Systemowych
Zespół Badań Operacyjnych i Systemów Zarządzania
E.Toczylowski@ia.pw.edu.pl


Tomasz Traczyk, doc. dr inż., 518, 7750
Docent
Zakład Badań Operacyjnych i Systemowych
Zespół Optymalizacji i Wspomagania Decyzji
T.Traczyk@ia.pw.edu.pl, http://www.ia.pw.edu.pl/~ttraczyk
Konsultacje: środy 12:15-13:00; informacje <a href="http://dydaktyka.ia.pw.edu.pl">tutaj</a>.

Tomasz Winiarski, dr inż., 012, 7117
Adiunkt
Zakład Sterowania Systemów
Zespół Programowania Robotów i Systemów Rozpoznających
T.Winiarski@ia.pw.edu.pl, http://robotyka.ia.pw.edu.pl/team/twiniarski
Konsultacje: po uzgodnieniu terminu pocztą elektroniczną

Andrzej Zbigniew Zalewski, dr hab. inż., 562, 7756
Adiunkt
Zakład Automatyki i Inżynierii Oprogramowania
Zespół Inżynierii Oprogramowania
A.Zalewski@ia.pw.edu.pl, http://www.ia.pw.edu.pl/~azalews2
Konsultacje: piątki 16:15-17:00

Cezary Zieliński, prof. dr hab., 518A, 5102
Profesor zwyczajny
Zakład Sterowania Systemów
Zespół Programowania Robotów i Systemów Rozpoznających
C.Zielinski@ia.pw.edu.pl, http://www.ia.pw.edu.pl/~zielinsk
Konsultacje: po uzgodnieniu terminu pocztą elektroniczną

Izabela Żółtowska, dr inż., 554, 7648
Adiunkt
Zakład Badań Operacyjnych i Systemowych
Zespół Badań Operacyjnych i Systemów Zarządzania
I.Zoltowska@ia.pw.edu.pl, http://home.elka.pw.edu.pl/~imilenko
Konsultacje: czwartki 10:00-12:00