Zakład Automatyki i Inżynierii Oprogramowania

Kierownik Zakładu:
prof. dr hab. Piotr Tatjewski
Profesorowie zwyczajni:

Krzysztof Sacha

Piotr Tatjewski

Profesorowie nadzwyczajni:

Maciej Ławryńczuk

Starsi wykładowcy:

Jerzy Gustowski

Pracownicy inżynieryjni:

Włodzimierz Macewicz