Zakład Sterowania Systemów

Zespół Biometrii i Uczenia Maszynowego

Kierownik Zespołu:
prof. dr hab. Andrzej Pacut
Opis zainteresowań:
Obszarem zainteresowania Zespołu są zagadnienia sterowania i informatyki inspirowane biologią, w tym biometria, uczenie maszynowe, modelowanie niepewności. Biometria polega na wykorzystaniu cech osobowych do identyfikacji i weryfikacji tożsamości. Badania dotyczą identyfikacji tęczówki, podpisu odręcznego, kształtu i linii dłoni, a także bezpieczeństwa przechowywania i przesyłania danych biometrycznych, biometrycznych kart inteligentnych i szyfrowania z użyciem biometrii. Badania w dziedzinie uczenia maszynowego dotyczą uczenia ze wzmacnianiem, a w szczególności algorytmów uczenia, sterowania adaptacyjnego i systemów wieloagentowych. Badane są również problemy uczenia w sieciach neuronowych, zagadnienia skali modelowania.
Więcej informacji można uzyskać na stronie domowej Zespołu: http://zbum.ia.pw.edu.pl
Instytut bierze udzial w programie rozwojowym Politechniki Warszawskiej
Instytut jest współwykonawcą projektu CREDO – Cyfrowe repozytorium dokumentów w ramach programu NCBiR DEMONSTRATOR+
 
Wersja do druku  Wersja do druku
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!