Zakład Sterowania Systemów

Zespół Programowania Robotów i Systemów Rozpoznających

Kierownik Zespołu:
prof. dr hab. Cezary Zieliński
Opis zainteresowań:
Badania skupiają się na sterowaniu robotów i analizie algorytmów sterowania, językach programowania robotów oraz na analizie dynamiki manipulatorów. Podczas badań zaproponowano i przetestowano nowe algorytmy sterowania ruchem robotów, w szczególności dotyczące systemów składających się ze współpracujących ze sobą robotów. Szczególną uwagę poświęca się niedawno zaimplementowanym adaptacyjnym algorytmom sterowania przeznaczonym dla robotów z czujnikami.

Więcej informacji można uzyskać na stronie domowej Zespołu: http://robotics.ia.pw.edu.pl
Instytut bierze udzial w programie rozwojowym Politechniki Warszawskiej
Instytut jest współwykonawcą projektu CREDO – Cyfrowe repozytorium dokumentów w ramach programu NCBiR DEMONSTRATOR+
 
Wersja do druku  Wersja do druku
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!