brak informacji
WRÓĆ
Opis zainteresowań:
Głównym obszarem zainteresowań Zespołu są zagadnienia modelowania, projektowania, sterowania, optymalizacji i symulacji różnego typu złożonych systemów rzeczywistych, m.in. sieci teleinformatycznych, sieci ad hoc, sieci społecznych, systemów ekonomicznych i środowiska naturalnego. Badania w dziedzinie optymalizacji i sterowania koncentrują się na rozwijaniu teorii i metodyki stosującej model predykcyjny w sterowaniu, hierarchicznych strukturach sterowania w systemach nieliniowych z niepewnością, rozwijaniu metod rozwiązywania ciągłych i dyskretnych w czasie problemów optymalizacji (w tym metod optymalizacji ewolucyjnej i wykorzystujących arytmetykę przedziałową), teorii gier oraz teorii projektowania reguł działania systemów złożonych (tzw. teorii mechanizmów). Badania w dziedzinie symulacji komputerowej i przetwarzania równoległego dotyczą takich działów informatyki jak: rozproszone systemy operacyjne, programowanie na maszynach równoległych, w sieciach komputerowych, klastrach, gridach i procesorach graficznych, tworzenie systemów informatycznych dla komputerowego wspomagania projektowania i zarządzania. Szczególna uwaga jest poświęcona zagadnieniom modelowania, zarządzania i bezpieczeństwa w sieciach komputerowych, w tym sieciach czujników i mobilnych sieciach ad hoc.
Strona zespołu
Profesorowie zwyczajni:

Krzysztof Malinowski

Instytut bierze udzial w programie rozwojowym Politechniki Warszawskiej
Instytut jest współwykonawcą projektu CREDO – Cyfrowe repozytorium dokumentów w ramach programu NCBiR DEMONSTRATOR+
 
Wersja do druku  Wersja do druku
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!