Zakład Automatyki i Inżynierii Oprogramowania

Zespół Inżynierii Oprogramowania

Kierownik Zespołu:
dr hab. inż. Andrzej Zbigniew Zalewski
Opis zainteresowań:
Przedmiotem badań zespołu są metody wytwarzania oprogramowania oraz oceny jego jakości. Zakres badań obejmuje procesy projektowe, metody analizy, projektowania i oceny jakości oprogramowania oraz metody prowadzenia audytu informatycznego. Oprócz prac badawczych zespół funkcjonuje w rynkowym sektorze IT, świadcząc usługi doradcze przy realizacji i ocenie dużych projektów informatycznych. Kompetencje zespołu w tym zakresie obejmują identyfikację i modelowanie procesów biznesowych, analizę wymagań, przygotowanie strategii informatycznych i założeń projektowych, kontrolę procesów testowania oraz wszechstronny audyt informatyczny.
Profesorowie zwyczajni:

Krzysztof Sacha

Pracownicy inżynieryjni:

Włodzimierz Macewicz