Zakład Automatyki i Inżynierii Oprogramowania

Zespół Technik Sterowania

Kierownik Zespołu:
prof. dr hab. Piotr Tatjewski
Opis zainteresowań:
Badania dotyczą sterowania przemysłowego ze szczególnym uwzględnieniem algorytmów predykcyjnych, sterowania rozmytego, optymalizacji wielowarstwowej i sterowania pod nadzorem, oraz nieliniowych systemów sterowania i analizy. Rozwijane są inteligentne metody obliczeń dla celów projektowania i dostrajania systemów sterowania, wraz z modelowaniem jakościowym, rozmytymi sieciami neuronowymi i algorytmami genetycznymi. Rozważnia teoretyczne poparte są licznymi doświadczeniami przeprowadzanymi w laboratoriach instytutowych, wyposażonych w sterowniki programowalne, komputery przemysłowe, stacje robocze ze specjalistycznym oprogramowaniem m.in. przemysłowy system SCADA.
Profesorowie zwyczajni:

Piotr Tatjewski

Profesorowie nadzwyczajni:

Maciej Ławryńczuk

Starsi wykładowcy:

Jerzy Gustowski