Zakład Badań Operacyjnych i Systemowych

Zespół Badań Operacyjnych i Systemów Zarządzania

Kierownik Zespołu:
prof. dr hab. Eugeniusz Toczyłowski
Profesorowie zwyczajni:

Eugeniusz Toczyłowski

Doktoranci:

Radian Karpuk