Zakład Badań Operacyjnych i Systemowych

Zespół Optymalizacji i Wspomagania Decyzji

Kierownik Zespołu:
prof. dr hab. Włodzimierz Ogryczak
Starsi wykładowcy:

Jerzy Sobczyk